לוח תחרויות משולב 2016-17 מעודכן 23.2.17


דרוש/ה: להתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה דרוש/ה רכז/ת ענפים


יום עיון נוסף למדריכים ומאמנים בתוכנית שר"י


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


הדרכה - קורסי הדרכה אשר מוכרים על ידי ההתאחדות


אסיפה כללית 8.1.17 - תוכנית 4 שנתית


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


הדרכה - טבלה מסכמת של אחוזי מעבר בקורסי מדריכים קיץ 2016


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה


הדרכה - מועד בחינות חוזרות קורס מדריכי רכיבה אולימפית 2016