רשימת קורסי הדרכה מוכרים ע"י ההתאחדות ליום 14.5.19


הזמנה ליום עיון למדריכים ומאמנים בענפי הרכיבה השונים


רענון תקנות על פי חוק הספורט בנושא סמכויות מדריכים ומאמנים


קבוצת קריאה למדריכי רכיבה טיפולית


רשימת מאמנים פעילים ליום 30.4.19


רשימת מדריכים פעילים ליום 30.4.19


בעלי חוות - כנס מדריכי הרכיבה הטיפולית לשנת 2019


כנס מדריכי רכיבה טיפולית 2019


יום עיון למדריכים ומאמנים 16.6.19


בעלי זכות הצבעה באסיפה כללית 24.3.19 - ענף אולימפי


לוח תחרויות משולב 2018-19


SAVE THE DATE - משחקי מכבי איזוריים אירופה ופאן אמריקה


סקר שביעות רצון של משרד ההתאחדות


רכיבה טיפולית - סדנאות בנושא אוטיזם


נוהל רוכבי שטח בשמורות הטבע


רשימת קורסי הדרכה מוכרים ליום 25.7.18


תוצאות אליפות אירופה לילדים ונוער


רענון בנושא סמכויות מדריך/מאמן רכיבה


נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה