תוצאות אליפות אירופה לילדים ונוער


קורס יישור קו רכיבה לימוד 2018


רשימת קורסי הדרכה מוכרים מעודכן לתאריך 16.5.18


רשימת מאמנים פעילים ליום 13.5.18


רשימת מדריכים פעילים ליום 13.5.18


רענון בנושא סמכויות מדריך/מאמן רכיבה


נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


הדרכה- קליניקה "אימון על אימון "- מר מרקוס שרמן, גרמניה


לוח תחרויות משולב לענף מערבי ואולימפי 2017-18


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה