הזמנה לקליניקה: מודעות לתנועה בתחום הרכיבה הטיפולית ב- 8.11.19


רשימת קורסי הדרכה מוכרים ע"י ההתאחדות ליום 11.9.19


הדרכה: סדנה - מודעות לתנועה והשפעתה על עבודת המטפל ברכיבה


הדרכה - אחוזי מעבר בוגרי קורסי הדרכה 2019


לוח תחרויות משולב 2019-20


חברי הנהלת ההתאחדות, המנכ"ל וחברי הוועדה המקצועית המערבית משתתפים בצערו של עמית רון על מות אביו עזרא רון, מרמת יוחנן ומבקשים לשלוח תנחומים לו ולמשפחתו


חברנו היקר, רועי אייל, משתתפים בצערך הרב על מות אביך. מחבקים אותך- ההנהלה, המנכ״ל, עובדי וחברי ההתאחדות.


קליניקות למדריכים, מאמנים ושופטים בתמיכת הFEI


תומכים בנבחרת ישראל במוסקבה


קול קורא להגשת בקשות לסיוע להשתתפות בעלויות השתלמויות מקצועות של מאמנים בחו


הזמנה ליום עיון למדריכים ומאמנים בענפי הרכיבה השונים


רענון תקנות על פי חוק הספורט בנושא סמכויות מדריכים ומאמנים


רשימת מאמנים פעילים ליום 30.4.19


רשימת מדריכים פעילים ליום 30.4.19


יום עיון למדריכים ומאמנים 16.6.19


לוח תחרויות משולב 2018-19


SAVE THE DATE - משחקי מכבי איזוריים אירופה ופאן אמריקה


סקר שביעות רצון של משרד ההתאחדות


נוהל רוכבי שטח בשמורות הטבע


תוצאות אליפות אירופה לילדים ונוער


רענון בנושא סמכויות מדריך/מאמן רכיבה


נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה