קורס ישור קו רכיבה לימוד - ענף אולימפי


קורס רענון עזרה ראשונה


לו"ז תחרויות משולב לעונת הרכיבה 2017-18 מעודכן ליום 24.8.17


נפתחה ההרשמה לענף האולימפי לעונת 2017-18, החל מ- 1.9.17 - יוטל קנס רישום מאוחר.


רשימת מדריכים ומאמנים פעילים המוכרים על ידי ההתאחדות נכון ל- 7.9.17


רשימת קורסי הדרכה מוכרים מעודכן לתאריך 19.6.17


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה