קול קורא להפקת אירועי הרכיבה במכבי ה-21


סדנא - מודל ת.נ.ו.ע.ה עם סוסים ומטופלים - ארי ברעם


רשימת קורסי הדרכה המוכרים על ידי ההתאחדות נכון ל 8.11.19


הדרכה - אחוזי מעבר בוגרי קורסי הדרכה 2019


לוח תחרויות משולב 2019-20


רענון תקנות על פי חוק הספורט בנושא סמכויות מדריכים ומאמנים


רשימת מאמנים פעילים ליום 30.4.19


רשימת מדריכים פעילים ליום 30.4.19


סקר שביעות רצון של משרד ההתאחדות


נוהל רוכבי שטח בשמורות הטבע


רענון בנושא סמכויות מדריך/מאמן רכיבה


נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה