רשימת קורסי הדרכה מוכרים מעודכן לתאריך 19.6.17


20th Maccabiah Games Equestrian Event's Schedule


השתלמות בענף מערבי למדריכים, מאמנים ובוחנים


הזמנה ליום עיון למדריכים ומאמנים


לוח תחרויות משולב 2016-17 מעודכן 23.2.17


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


הדרכה - טבלה מסכמת של אחוזי מעבר בקורסי מדריכים קיץ 2016


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה