בעלי זכות הצבעה באסיפה כללית 5.1.20 - ענף אולימפי


בעלי זכות הצבעה באסיפה כללית 5.1.20 - ענף מערבי


סדנא: השפעת תנועת הסוס על רוכבים בעלי צרכים מיוחדים


קורס רענון עזרה ראשונה למדריכים דצמבר 2019


קול קורא לאירוח קורס מתקדם למדריכי רכיבה טיפולית


רשימת קורסי הדרכה המוכרים על ידי ההתאחדות נכון ל 8.11.19


הזמנה לקליניקה: מודעות לתנועה בתחום הרכיבה הטיפולית ב- 8.11.19


הדרכה: סדנה - מודעות לתנועה והשפעתה על עבודת המטפל ברכיבה


הדרכה - אחוזי מעבר בוגרי קורסי הדרכה 2019


לוח תחרויות משולב 2019-20


רענון תקנות על פי חוק הספורט בנושא סמכויות מדריכים ומאמנים


רשימת מאמנים פעילים ליום 30.4.19


רשימת מדריכים פעילים ליום 30.4.19


סקר שביעות רצון של משרד ההתאחדות


נוהל רוכבי שטח בשמורות הטבע


תוצאות אליפות אירופה לילדים ונוער


רענון בנושא סמכויות מדריך/מאמן רכיבה


נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה