נפתחה ההרשמה לענף האולימפי לעונת 2017-18, החל מ- 1.9.17 - יוטל קנס רישום מאוחר.


רשימת מדריכים ומאמנים פעילים המוכרים על ידי ההתאחדות נכון ל- 17.8.17


רשימת קורסי הדרכה מוכרים מעודכן לתאריך 19.6.17


לוח תחרויות משולב 2016-17 מעודכן 23.2.17


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה