ההרשמה לתוכנית השליחים למחנות הקיץ בעיצומה!


רשימת מאמנים מעודכנת ליום 10.12.17


רשימת מדריכים מעודכנת ליום 10.12.17


רשימת בעלי זכות הצבעה בענף אולימפי - אסיפה כללית 14.1.18


רשימת בעלי זכות הצבעה בענף מערבי - אסיפה כללית 14.1.18


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


לו"ז תחרויות משולב לעונת הרכיבה 2017-18 מעודכן ליום 24.8.17


נפתחה ההרשמה לענף האולימפי לעונת 2017-18, החל מ- 1.9.17 - יוטל קנס רישום מאוחר.


רשימת קורסי הדרכה מוכרים מעודכן לתאריך 19.6.17


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה