בעלי זכות הצבעה באסיפה כללית 24.3.19 - ענף אולימפי


הזמנה לתערוכה - לרכב על התקווה


לוח תחרויות משולב 2018-19


SAVE THE DATE - משחקי מכבי איזוריים אירופה ופאן אמריקה


סקר שביעות רצון של משרד ההתאחדות


בעלי זכות הצבעה באסיפה כללית 30.12.18 - ענף מערבי


רכיבה טיפולית - סדנאות בנושא אוטיזם


מצגת מאת ד"ר מריאן ווידאמנט (וטרינרית) מצרפת - מנהלת מחקר עבור ממשלת צרפת במסגרת המוסד לחקר הסוס.


מיונים לתכנית פגסוס - 2019


לוח תחרויות לעונת 2018-19


נוהל רוכבי שטח בשמורות הטבע


רשימת קורסי הדרכה מוכרים ליום 25.7.18


תוצאות אליפות אירופה לילדים ונוער


רשימת מאמנים פעילים ליום 13.5.18


רשימת מדריכים פעילים ליום 13.5.18


רענון בנושא סמכויות מדריך/מאמן רכיבה


נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


לוח תחרויות משולב לענף מערבי ואולימפי 2017-18


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה